งานด้านการก่อสร้าง

โครงการ: งานก่อสร้างตัวต้นแบบโครงการรถไฟฟ้ารางเบา 

 Client: Suranaree University of Technology – 2018

- ก่อสร้างรางและติดตั้งอุปกรณ์ Power supply ของโครงการตัวต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบา โดยใช้ Conductor Rail

My Post (2).png

โครงการ: งานสไปร์สายไฟฟ้าแรงสูง

 Client: I.I.S. ENGINEERING Co., Ltd. - 2021

- ควบคุมงานสไปร์สายไฟฟ้าแรงสูง ณ จังหวัด ลพบุรี

Combine1.PNG

โครงการ: Earthing Rectification Work West Line

 Client: Sumitomo Corporation Thailand - 2021

- ปรับปรุงค่าความต้านทาน ของระบบสายดิน ให้ได้ตามมาตรฐานของโครงการ